zondag 23 augustus 2015

fetish cafe

Deze vakantie kwam het besef .. dat het geen zin had om Me te blijven opsluiten ... isoleren ... distansieren van Mijn behoeftes en verlangens.
Tijd om terug te werken en bouwen aan Mijn eigenheid. Erover schrijven was een lange tijd de enige manier om BDSM 'te beleven'. Nee .. het was/is niet voldoende meer.

Ik vond de weg terug naar het Fetish Café.

Ik werd meteen weer in hun midden opgenomen en het voelde alsof Ik er nooit ben weggeweest.
Ondertussen heb Ik enkele extra grijze haren .. maar dat belette hen niet om Me weer hartelijk te verwelkomen.

Het was zo heerlijk om enkele bekenden uit die tijd weer tegen te komen ... maar evenzeer om enkele nieuwe mensen te leren kennen .. mensen te ontmoeten waarmee Ik reeds jarenlang een virtuele band heb.

Gisteren heb Ik hunkerend zitten kijken ... naar enkele spelende M/mensen. De prachtige interactie tussen enkele Meesters en Hun slavinnen. I/ieder een eigen stijl en techniek .. I/ieder hun eigen eigenheid .. en dat maakt het allemaal zo intens mooi. Je ziet de echtheid meteen ... de Liefde tussen twee mensen die elkaar geven wat ze nodig hebben ... de dankbaarheid en respect naar elkaar toe.


Thanks F/folks.


Dryade

1 opmerking: