vrijdag 29 juli 2016

DSM -5

Sinds ergens in 2013 werden enkele aanpassingen doorgevoerd op het vlak van psychische stoornissen .. BDSM is (nog) niet geschrapt maar wordt niet langer als een psychische stoornis gezien indien ... het met wederzijdse stoestemming gebeurt én wanneer er geen sprake is van blijvende letsels.
Het zal best de start zijn voor een hele verandering.

Ik herinner Me nog een situatie uit het verleden waarbij een partner van Me opgenomen werd in de psychiatrie. Neen, niet omdat ze onderdanige gevoelens had .. eerder om het feit dat ze manisch-depressief was. Maar je weet wél dat er ontzettend veel met haar gepraat zal worden, hetzij in groep, maar ook rechtstreeks .. face to face. En in die gesprekken is het raadzaam om je heel open op te stellen want wat is het nut als je de helft van je leven gaat verzwijgen .. een deel van je verlangens?
En eens ze te horen krijgen dat je onderdanige gevoelens hebt en houdt van dingen zoals pijn en discipline (of andere) - zetten ze een extra psychische aandoening in je dossier die ze dienen "aan te pakken".

Het maakt alles zoveel zwaarder ... en het heeft reeds velen doen overwegen om zich niet open te stellen en halstarrig dat deeltje te "verzwijgen".

Het is niet de enige casus die Ik kan aanhalen. Je kan evengoed binnen gaan voor de behandeling van anorexia ... en geconfronteerd worden met vragen rond je 'leven' of 'lifestyle'.

In principe zou je er nu vrij en open over moeten kunnen praten .. het is géén psychische aandoening meer.

Of het invloed zal hebben op de rechtspraak is Me nog niet duidelijk. Maar misschien dat deze op termijn ook open kan staan voor 'verandering' en BDSM het recht kan krijgen op een vrij bestaan.


Dryade
Geen opmerkingen:

Een reactie posten